Välkommen till Ice Blasting i Leksand!

Vi är specialister på:

  • Att underhålla virkestorkar
  • Blästring och målning
  • Betonglagning
  • Rengöring av värmebatteri
  • Fogtätning
  • Portomfattningar

 

Vi hjälper er med flera olika typer av blästring som är rationellt och miljövänligt för rengöring och bearbetning. Metoden används vid nyproduktion, underhåll och renovering. Det betyder att genom mekanisk bearbetning med blästermedel under tryck rengöra en yta.

Blästring går ut på att rengöra eller bearbeta en yta med någon typ av blästermedel som under anpassat tryck sprutas mot underlaget som ska rengöras. När blästermedlet träffar ytan så sker en mekanisk bearbetning som ger rengöringseffekten (eller annan önskad effekt). Val av blästermetod och blästermedel beror på vad ni vill åstadkomma.

blästringsmetoder

Isblästring

Det traditionella sättet att blästra är att använda (vanligtvis) blästersand som sedan torrt blåses mot underlaget i syfte att bearbeta underlaget eller rengöra det. Denna typ av blästring dammar av naturliga skäl mycket och för att minska dammet så kan man tillsätta vatten vid munstycket så att sandmolnet innesluts i en vattendimma.

Glasblästring

Vid Torboblästring så blandas blästermedel med vatten redan i blästerbehållaren. Blästermedlet är alltså omgivet av vatten redan när det lämnar blästermaskinen vilket gör att blästringen bli mycket skonsam. Maskinerna kan justeras mycket noggrant så att precis rätt avverkning sker på underlaget.

Sodablästring

När sodablästring utförs så används bikarbonat som blästermedel. Bikarbonat eller soda som vi säger är mycket lätt och har goda egenskaper för blästring vilket innebär att metoden blir effektiv men ändå mycket skonsam. Den här metoden är lämplig då det krävs försiktighet, som tex vid färgborttagning.

Vaccumblästring

Med vaccumblästring så kan vi hjälpa dig att rengöra med hjälp av blästring på ett smart och smidigt sätt där det inte får damma eller väsnas för mycket. Hela blästringsförloppet sker under skyddskåpan och vi blästrar med skonsamma blästermaterial under lågt vaccumtryck. Saneringsteknikerna styr noggrant var och hur det ska blästras med bläster
pistolen.

Kontakta oss!

Ice blasting i Leksand AB
Alviksvägen 213, 793 97 Siljansnäs

Tel: +46 (0)70-158 27 94

E-post: olle@blasting.se

Fyll i formuläret, skicka ett mail, eller ring!